Saobraćajni fakultet u Doboju je osnovan na inicijativu Više tehničke škole iz Doboja i Skupštine Opštine Doboj, Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske 28. jula 2005. godine.
Na Fakultetu su odobreni sljedeći smjerovi:

 1. Drumski i gradski saobraćaj;
 2. Željeznički saobraćaj;
 3. Vazdušni saobraćaj;
 4. Telekomunikacije i poštanski saobraćaj;
 5. Saobraćajnice;
 6. Motorna vozila;
 7. Informatika u saobraćaju;
 8. Logistika.

Ukupna korisna površina poslovnog prostora fakulteta iznosi 3211 m2, u okviru koje se nalaze:

 1. tri računarske sale,
 2. laboratorija za virtuelne tehnologije
 3. laboratorija za fiziku
 4. laboratorija za elektrotehniku,
 5. laboratorija za mašinsku obradu,
 6. laboratorija za zavarivanje
 7. 15 namještenih sala sa opremom za video-produkciju i
 8. sala za sastanke.

Na fakultetu je trenutno zaposleno:

 1. 34 profesora u stalnom radnom odnosu,
 2. 39 gostujućih profesora i
 3. 32 stručna saradnika.

Međunarodni naučno-istraživački projekti u kojima učestvuje fakultet:

 1. “TEMPUS – modernisation of higher education” i
 2. “FP7 – Seventh Framework Programme.”

Budući razvoj fakulteta:

 1. Opremanje preostalih 5 sala za održavanje nastve.
 2. Otvaranje i opremanje laboratorije za telematiku.
 3. Otvaranje i opremanje laboratorije za proizvodnju i testiranje fotonaponskih sistema.