Дана 24. и 25.09.2019. године проф. др Ранко Божичковић, редовни професор саобраћајног факултета у Добоју, боравио је на Техничком Универзитету Mittelhessen (THM) u Friedbergu i u Hyundai Motor Group Europen Technical Center  u Russelsheimu – Франкфурту у Њемачкој. Боравак је организован у оквиру пројекта „Унапређење високог образовања из области мехатронике возила“, који је водило Свеучилиште у Мостару (Факултет стројарства, рачунарства и информатике), а подржан од стране Њемачког друштва за међународну сарадњу – ГИЗ, представништво из Сарајева. У ствари, то је била едукативна посјета академских партнера, међу којима је и наш Саобраћајни факултет у Добоју, на тему мехатронике мотора и возила, возила 21. вијека, те творнице за учење.

Приликом посјете посјећене су савремене лабораторије из области дијагностике и испитивања возила, као што је моторна кочница, више лабораторија које се баве сагоријевањем у моторима, лабораторије  за мехатронику. У посебној лабораторији приказана су професорска и студентска истраживања, пројекти интелигентних аутономних мотрних јединица, а све реализовано кроз дипломске радове студената. Ту су: интелигентно транспортно возило, интелигентна косачица а почели су истраживања управљања дроновима.

Лабораторија „Творница за учење“ је једна од већих, а представља скуп најсавременијих машина  из области металопрераде. Ту се се студенти едуцирају, односно припремају за радна мјеста у привреди.

Лабораторија за виртуелне технологије се користи за едукацију студената и радника за компјутерску просторну визуализацију монтаже и демонтаже производа, возила, мотора,  просторни преглед пројектованих фабрика, итд.

Ово је само почетак једне успјешне сарадње Саобраћајног факултета у Добоју са партнерима у региону (Факултет стројарства, рачунарства и информатике (Свеучилиште у Мостару) и Машински факултет у Зеници), у наредном периоду. Већ у јесењем семестру планиране су међусобне стручне посјете наставног кадра и студената између саобраћајног факултета и наших партнера.