Međunarodni simpozijum „NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

Saobraćaj predstavlja snažnu i značajnu privrednu djelatnost materijalne proizvodnje gdje za razliku od drugih oblika proizvodnje upotrebna vrijednost se stvara promijenom mjesta stvari i ljudi. Svojim načinom rada i poslovanjem približio se industriji, pa se često i naziva transportna industrija.
Dosadašnji razvoj saobraćaja, kao privredne djelatnosti, uzrokovan je različitim faktorima koji utiču na cjelokupni privredni i društveni razvoj koji se odnosi na stalni rast proizvodnje i izmjenu njene strukture, kao i razvoj savremene tehnike i tehnologije koja je uticala na tehničku opremljenost, kvalite i raznovrsnost saobraćajne usluge.
Sigurno, saobraćaj je veoma važan segment privređivanja u svakoj državi koji znatno utiče na privredni život i privredni razvoj. Bilo koji poremećaj u ovome lancu dovodi do posledica koje se nepovoljno odražavaju na život i razvoj države.
Savremeni pristup globalnim saobraćajnim tokovima uzrokuje brojna dešavanja u tokovima saobraćaja i transporta koja mogu da učine značajan pomak u unapređenju tehnoloških rješenja u saobraćaju i transportu. Iz tog razloga Saobraćajni fakultet iz Doboja svake druge godine organizuje međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA.
Ovaj naučni simpozijum je samo jedan u nizu aktivnosti čiji je cilj da promoviše razmjenu naučnih i stručnih znanja i iskustava i izvrši usaglašavanje stavova iz oblasti saobraćaja i transporta.