Саобраћајни факултет у Добоју и Bit Alijansa у наредном периоду сарађиват ће на пројектима значајним за IT индустрију