Saobraćajni fakultet je na osnovu rješenja Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske broj 6-01-111-31/06 od 20.11.2006. godine upisan u Registar izdavača, na osnovu čega se bavi izdavanjem knjiga, brošura, skripti, udžbenika, priručnika, časopisa, biltena i godišnjaka.

Tim Centra za izdavačku djelatnost sačinjava:

  • mr Tanja Petrović, rukovodilac tima
  • mr Gordana Jotanović, član
  • mr Brankica Popović, član
  • Grozda Filipović, član
  • Perica Lukić, član

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Perica Gojković

Redakcioni odbor:

  • Prof. dr Perica Gojković
  • Prof. dr Ranko Božičković
  • Prof. dr Gojko Savanović
  • Prof. dr Miloš Ivić