Име и презиме: Мирко Стојчић

Датум рођења: 18. 05. 1989.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт: mirko.stojcic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој; Стечена титула – дипломирани инжењер саобраћаја; година 2012.

Постдипломски студиј: Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој; Стечена титула – магистар саобраћаја; година 2014.

Докторски студиј: докторанд на Саобраћајном факултету у Добоју; студије трећег циклуса уписао 2017. године.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Транспортно инжењерство; ужа научна област: Поштански саобраћај и телекомуникације; Година избора – 2017; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Град Добој, Градска управа, Приправнички стаж у одјељењу за инспекцијске послове 2016-2017; Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет, Добој, од 2017. до данас.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

  • Плакета Универзитета у Источном Сарајеву за изузетан успјех у току студија на Саобраћајном факултету у Добоју (2012. год.).
  • Признање Саобраћајног факултета као најбољем студенту генерације уписане у школској 2008/09. години са саобраћајном студијском програму (2013. год.).

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Stojčić M. Stjepanović A., Stjepanović Đ. ANFIS model for the prediction of generated electricity of photovoltaic modules. Decision Making: Applicationsin Management and Engineering 2019, 2(1), 35-48, ISSN:2560-6018.

Stojčić M., Brtka V., Jotanović G., Jauševac G. Analysis and Recording Vehicle Sound Using a Smartphone. Zbornik radova sa IX međunarodne konferencije Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja ITRO 2018, Zrenjanin, Jun 2018., str. 113-116, ISBN 978-86-7672-310-2.

Jotanović G., Brtka V., Ćurguz Z., Stojčić M., Eremija M. Mobile Applications for Recording Road Traffic Noise. International conference on Applied Internet and Information Technologies AIIT 2018, Bitola, Macedonia, 5 October, 2018.

Jotanović G., Stojanov Ž., Stojčić M., Jausevac G., Kuravica M. Software Solution for the Calculation of Critical Load Points for Special Consignments. International conference on Applied Internet and Information Technologies AIIT 2018, Bitola, Macedonia, 5 October, 2018.

Stojčić M., Stjepanović A., Stjepanović Đ. Prediction of generated electricity of photovoltaic modules by neuro-fuzzy model. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 2018, Obrenovac, Serbia, 11-12 October, 2018.

Aleksandar Stjepanovic, Miroslav Kostadinovic, Goran Kuzmic, Mirko Stojcic, “Multimedia web Application for Traffic Monitoring”, 21th International research/expert conference 2Trends in the Development of Machinery and associated Technology”, TMT2018, 18-22 September, Karlovy Vary, Czech Republic, 2018.

Banjanin M., Stojčić M., Radmilović M., Popara J. Algoritam kreiranja i izvršavanja programa za Nikistovu teoremu u računarskoj grafici. Zbornik radova sa Druge matematičke konferencije Republike Srpske, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje 2013, str.(209-223), ISBN 978-99938-47-52-6, COBISS.BH-ID 3705368

Banjanin K.M., Stojčić D. M., Stjepanović D. A. Analiza algoritama kodovanja multimedijalnih podataka. Časopis RADOVI Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2012, 2(14), 179-191, ISSN 1512-5858, COBISS.BH-ID 7948294.