Име и презиме: Мирко Стојчић

Датум рођења: 18.05.1989.

Мјесто и држава рођења: Добој, СФРЈ

E mail: mirko.stojcic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Дипломирани инжењер саобраћаја, година: 2012.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Магистар саобраћаја, година: 2014.

Докторски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Доктор саобраћајних наука, година: 2021.

Назив завршног рада: АДАПТИВНИ МОДЕЛИ ЕНТРОПИЈСКОГ КОДОВАЊА КОМУНИКАЦИЈЕ ВИРТУЕЛНИХ И ФИЗИЧКИХ СЕНЗОРА ЗА ПРЕДИКЦИЈУ САОБРАЋАЈА У МРЕЖАМА.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2020; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2021; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 34 научнa рада од којих су тренутно 2 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку:

Google Scholar