ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Живко Ерцег

Датум рођења: 17.06.1965.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

E mail: zivko.erceg@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Економски факултет Суботица;

Стечена титула: дипломирани економиста, година 1991.

Постдипломски студиј: Институција – Економски факултет Бања Лука;

Стечена титула: магистар економије, година 2009.

Докторски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина;

Стечена титула: Доктор економских наука, година 2015.

Назив завршног рада: Креирање управљачке стратегије предузећа кроз рационализацију управљања ангажованим средствима

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – Менаџмент; Година избора – 2017; Институција – Факултет пословне економије Бијељина.

Ванредни професор: Ужа научна област – Менаџмент; Година избора – 2022; Институција – Факултет пословне економије Бијељина.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 30 научних радова од којих је тренутно 3 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: