1. Статут Универзитета у Источном Сарајеву

 1.1  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.06.2012. године

 1.2  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.02.2013. године

 1.3  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 01.07.2013. године

 1.4 Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

 1.5  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 27.11.2014. године

 1.6  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 02.12.2016. године

 1.7  Измјене Статута Универзитета у Источном Сарајеву 05.05.2017. године

 1.8  Измјене и допуне Статута Универзитета у Источном Сарајеву 21.07.2017. године