Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravila studiranja na prvom ciklusu studija

Pravila studiranja na drugom ciklusu studija

Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o dodjeli povelje, plakete, zahvalnice i drugih priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik o postupku i uslovima dodjeljivanja zvanja profesora emeritusa

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Pravilnik onaknadama koje plaćaju studenti – integralni tekst

Pravilnik o postupku ekvivalencije

Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

Pravilnik o organizaciji i radu katedri