Bežične multimedijalne komunikacije

Savremene tehnike prenosa digitalnih sistema