Planiranje saobraćaja

Multimedijalni komunikacioni sistemi

Vrednovanje u saobraćaju – optimizacija i Upravljanje saobraćajem na mreži puteva i ulica