Oabvještavaju se studenti da će se sve aktivnosti ( ispiti , predavanja) kod prof.dr Zlatka Bundala i prof.dr Duške Bundalo održati u petak 09.11.2018.god. od 11:00 čsaova.