Usmeni dio ispita iz predmeta POVRATNA LOGISTIKA će se održati 19.02.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom od 18 časova, u VA.