NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI KAMP NIK 3 U NACIONALNOM PARKU "SUTJESKA"

  • -

Studenti Saobraćajnog fakulteta u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prvi put su učestvovali na Naučno-istraživačkom kampu – NIK 3, koji finansira Ambasada SAD-a, a koji je održan u periodu od 26–29. oktobra 2018. godine u Nacionalnom parku Sutjeska.

NIK 3 je okupio preko 70 mladih studenata sa 12 fakulteta iz Bosne i Hercegovine, kao i 8 nevladinih organizacija. Učesnici kampa bili su studenti pripadnici različitih etničkih grupacija u BiH, koji su u timovima zajedno sa svojim mentorima (univerzitetski profesori) sproveli određena tematska istraživanja.

Boravak u prirodnom okruženju, rad u istraživačkim ekipama pod mentorstvom univerzitetskih profesora i asistenata bila je ključna aktivnost oko koje su se mladi istraživači okupili, ali sa primarnim ciljem: jačanje međuetničke saradnje među mladima.

Studenti sa Saobraćajnog fakulteta će sa svojim kolegama sa drugih fakulteta, tokom naredna tri mjeseca pod mentorstvom prof. dr Ranka Božičkovića, doc. dr Bojana Marića i asistenta Mirka Stojičića obraditi dvije teme iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, čiji rezultati će biti predstavljeni u nastavku projekta. Učesnici Kampa će rezultate svojih istraživanja objaviti u Zborniku radova gdje će se moći prepoznati znanje, stručnost i profesionalnost studenata vođenih kroz mentorstvo univerzitetskih profesora.

Ambijent na Tjentištu je studentima omogućio da stvaraju i kreiraju u punoj slobodi i na način da mogu izraziti svoju kreativnost i pozitivnu energiju u cilju zbližavanja mladih i jačanja saradnje pripadnika različitih etničkih grupa.

Boravak na kampu je praćen nizom stručnih radionica, fizičkog vježbanja i učenja borilačkih vještina, muzičkih medijacija, debatnih panela, susreta sa predstavnicima Otvorene mreže, pozorišnom predstavom “Ostajte”, poetskim večerima Luka mira...