KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini

  • -

K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Ovdje preuzeti KONKURS-ZA-UPIS-uis-konacno

Ovdje preuzeti; posebne-odredbe-za-konkurs-prvi-i-drugi-ciklus1