Brucoški čas u akademskoj 2018/2019 godini

  • -

Nastava u akademskoj 2018/19 godini započela je danas, brucoškim časom u velikom amfiteatru Saobraćajnog fakulteta UIS. Novim studentima pozdravnu riječ uputio je dekan Saobraćajnog fakulteta doc.dr Zoran Ćurguz. Tom prilikom on je pročitao obraćanje Rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof.dr Steve Pašalića a povodom početka nove akademske godine. O nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu govorili su prodekani fakulteta doc.dr Miroslav Kostadinović i doc.dr Bojan Marić. Na kraju, o radu i aktivnostima Saveza studenata Saobraćajnog fakulteta studente je upoznala potpredsjednica Saveza Joka Gajić.